Business

gb

 Verbeter uw zakelijke Engels. Kies uit intensieve één op één cursussen, kleine groepen van hetzelfde bedrijf of een groepscursus in de avonduren.

Zakelijke Engels trainingen voor individuelen en kleine groepen. Verbeter uw Engels zodat u met zelfvertrouwen vergaderingen kan bijwonen, uzelf beter kan uiten met schrijven, uw mening kan laten horen en met plezier een vloeiend gesprek kan aangaan met klanten en collega's.

De eerste stap om te kijken hoe we verder gaan is door een intake-gesprek te houden. Hierdoor kan de leerling zijn behoeftes, tijd limitaties enz. duidelijk maken en tegelijkertijd kan de trainer het niveau en de beste leermethode vaststellen.

Cursussen kunnen geregeld worden op verschillende manieren, 

Privé lessen zijn "op maat gemaakt" om de behoeftes van individuelen of een bedrijf te voorzien.

In een cursus zit bijgesloten:
Grammatica, spreekvaardigheid, communicatie vaardigheden, lezen, schrijf- en luister-opdrachten, presentation en negotiation vaardigheden, e-mail schrijven,  zelfvertrouwen opbouwen en andere benodigheden.

Training met een kleine groep mensen van hetzelfde bedrijf kan ook geregeld worden.

Andere services:
Vertaling van brieven, verslagen en presentaties.  Dutch/English  English/Dutch
Proofreading van Engelse documenten.
Frans lessen
Zweeds lessen
Nederlands lessen


News.

October 2013. 8 students travelled to Dublin, with Anna, for a weekend of Irish culture and entertainment, and a great deal of speaking English.

In September 2014 we visited Edinburgh this time. Wonderful time had by all.

We went to the south-west Ireland in October 2015 driving around Cork and Kerry. It was fantastic.

In September 2016 we had a fun trip to Galway visiting the Burren and Connemara.

Like our Facebook page to keep up with all the news: htpps://www.facebook.com/DrunenEnglishServices/

For information regarding privacy, please ask for a copy.
For more information, email or phone and ask for 
Anna Klimcke
 .


nl

Improve your business English.  Choose from intensive one - one courses, small groups from the same company or an evening group course.

Business English training for individuals and small groups.  Improve your English so that you can participate in meetings with confidence, express yourself in writing, get your point across and enjoy a more fluent communication with clients and colleagues.

The first step to establish the best way forward is an intake appointment.  This enables the student to express their needs, time limitations etc, and at the same time allows the trainer to assess the level and best method of training needed. 

Courses can be arranged in a number of ways such as: One or two mornings a week, 2-8 hours a week. 

Private courses are tailor-made to meet the needs of the individual and the company.

Included in a course is:
Grammar, vocabulary, communication skills, e-mail writing, presentation and negotiation skills, reading, writing and listening exercises, building of self-confidence plus any other specific requirements. 

Small group training from within the same company can be arranged.

Example of types of companies worked with:
Companies worked with cover a wide cross section of the business world and include businesses from different sectors such as:
banking, insurance, marketing, metal industry, car and plastics manufacturing, charities, agriculture, shipbuilding, food produce, healthcare and security.

Other services available
Translation of letters, reports and presentations.
Proofreading service for English documents.
Swedish, French and Dutch lessons 

For more information, email or phone and ask for 
Anna Klimcke
 .