Private

nl

Praat Engels met meer zelfvertrouwen. Groeps-en privélessen zijn mogelijk om uw communicatie in het Engels te verbeteren en leuker te maken.

Individuele en groepscursussen zijn mogelijk voor privéleerlingen die hun Engelse communicatievaardigheden willen verbeteren voor gebruik op vakantie, communiceren met nieuwe familieleden, kennissen in het buitenland bezoeken of gewoon om in een tweede taal goed te kunnen communiceren.

Leer uzelf beter uiten in het Engels, verbeter uw spreekvaardigheid, begrijp grammatica door duidelijk uitleg, doe mee met discussies, praat over krantenartikelen en nog veel meer activiteiten. Lees-, schrijf-, spreek- en luisteractiviteiten werken samen om taalvaardigheid te vergroten.


 Voor een gratis intakegesprek bel: 0655522449.

For more information regarding privacy please ask for a copy.
For more information, email or phone and ask for 
Anna Klimcke
 .

Privélessen kunnen geregeld worden.


gb

Speak English with more confidenceGroup and private lessons available for conversation English.

Individual and group courses are available for private students who would like to improve their English conversation for holiday use, communicating with new family members, for visiting relatives overseas or just to be able to communicate well in a second language.

Learn self expression in English, improve your vocabulary, understand the grammar through clear explanation, participate in discussions, review news items plus many more activities.  Reading, writing, speaking and listening activities work together to enhance your language skills and abilities.

Relocating to an English speaking country?
Private lessons for families, adults and children relocating and in need of better English.
Feel a bit more confident when you relocate, give your children a headstart.

News October 2013: 8 students went to Dublin for a weekend of Irish culture and entertainment and a great of deal of speaking English. It was a very enjoyable weekend and more weekend breaks will be planned. 

September 2014: 8 students went to Edinburgh for a long weekend and had a great time.

In October 2015 we travelled to the south west of Ireland and had a fun time driving around Cork and Kerry.

 

September 2016 took us to Galway for a few sunny days visiting the Burren and Connemara, 

 


For more information, email or phone and ask for 
Anna Klimcke
 .

Private lessons can be arranged.